AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét các trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện:

  I. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt

  II. Quả cầu A màn điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ

  III. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh

  IV. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng

  Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B 

  • A. I và III   
  • B. III và IV    
  • C. II và IV     
  • D. I và IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>