• Câu hỏi:

  Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách. Đó là do 

  • A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.
  • B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
  • C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng’ứng. 
  • D. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC