AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác
  • B.  Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton
  • C. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương 
  • D. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>