• Câu hỏi:

  Một thanh thép mang điện tích -2,5.10-6 C, sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5.10-6 C. Trong quá trình nhiễm điện lần sau, thanh thép đã 

  • A. nhận vào 1,875.1013 electron.            
  • B. nhường đi 1,875.1013 electron.
  • C. nhường đi 5.1013 electron.                           
  • D. nhận vào 5.1013 electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC