YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì 

  • A. cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C.
  • B. cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B.
  • C.  cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B. 
  • D. nối C với B rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA