AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
  • B. Một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
  • C. Một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. 
  • D. Một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>