AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về electron phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Hạt êlectron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 C.
  • B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31kg.
  • C.  Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. 
  • D. Êlectron không thể di chuyển từ vật này sang vật khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA