• Câu hỏi:

  Ba điện tích điểm q1 = 4.10-8 C; q2 = -4.10-8 C; q3 = 5.10-8 C đặt trong không khí tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a = 2 cm. Xác định các véc tơ lực tác dụng lên ba điện tích. 

  • A. F1 = F2 = 50.10-3 N; F3 = 45.10-3 N
  • B. F1 = F2 = 70,3.10-3 N; F3 = 45.10-3 N
  • C. F1 = F2 = 45.10-3 N; F3 = 41,2.10-3 N     
  • D. F1 = F2 = 41,2.10-3 N; F3 = 45.10-3 N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC