• Câu hỏi:

  Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng. 

  • A. Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự do.
  • B. Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự do.
  • C. Trong muối ăn kết tinh có êlectron tự do. 
  • D. Trong muối ăn kết tinh không có ion và êlôctron tự do.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC