AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ? 

  • A. Nước biển.   
  • B. Nước sông.
  • C. Nước mưa.                         
  • D. Nước cất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>