AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra ? 

  • A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng.
  • B. Cả hai quả cầu đều không bị nhiễm điện do hưởng ứng.
  • C. Chỉ có quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng. 
  • D. Chí có quả cầu A bị nhiễm điện do hưởng ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>