YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C; q2 = -1,8.10-7 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12 cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí, dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cân bằng ? 

  • A. q3 = - 4,5.10-8 C; CA = 6 cm; CB = 18 cm.   
  • B. q3 = - 4,5.10-8 C; CA = 3 cm; CB = 9 cm.
  • C. q3 = 4,5.10-8 C; CA = 6 cm; CB = 18 cm.    
  • D. q3 = 4,5.10-8 C; CA = 3 cm; CB = 9 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA