ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Xác định a,b để hàm số \(y = \frac{{a - x}}{{x + b}}\) có đồ thị như hình vẽ:

  • A. a=2; b=1
  • B. a=1; b=2
  • C. a=-1; b=2
  • D. a=-2; b=-1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số đi qua các điểm (0;2) và (2;0) nên ta có:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\frac{{a - 2}}{{2 + b}} = 0}\\ {\frac{a}{b} = 2} \end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 2\\ b = 1 \end{array} \right.} \right.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>