YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định a,b để hàm số \(y = \frac{{a - x}}{{x + b}}\) có đồ thị như hình vẽ:

  • A. a=2; b=1
  • B. a=1; b=2
  • C. a=-1; b=2
  • D. a=-2; b=-1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số đi qua các điểm (0;2) và (2;0) nên ta có:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\frac{{a - 2}}{{2 + b}} = 0}\\ {\frac{a}{b} = 2} \end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 2\\ b = 1 \end{array} \right.} \right.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON