ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

   

  • A.  \(y = - {x^3} + 3x + 2\)
  • B.  \(y = {x^3} + 3x + 2\)
  • C. \(y = {x^3} - 3x + 2\)
  • D.  \(y = - {x^3} - 3x + 2\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đây là dạng đồ thị hàm số bậc ba: \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\)
  Từ đồ thị hàm số đã cho  a > 0
  Đồ thị hàm số đi qua điểm (1;0).
  ​\(\Rightarrow y = {x^3} - 3x + 2\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1