YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

  • A.  \(y = - {x^3} + 3x + 2\)
  • B.  \(y = {x^3} + 3x + 2\)
  • C. \(y = {x^3} - 3x + 2\)
  • D.  \(y = - {x^3} - 3x + 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đây là dạng đồ thị hàm số bậc ba: \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\)
  Từ đồ thị hàm số đã cho  a > 0
  Đồ thị hàm số đi qua điểm (1;0).
  ​\(\Rightarrow y = {x^3} - 3x + 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF