ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số đường cong trong hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(\left |f(x) \right |=m\) có 4 nghiệm phân biệt.

  • A. 0 < m < 2
  • B. 0 < m < 4
  • C. 1 < m <  4
  • D.  Không có giá trị nào của m
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựng đồ thị hàm số \(y=\left |f(x) \right |\)​ từ đồ thị hàm số \(y=f(x)\) theo các bước sau ta được đường cong trong hình vẽ bên:

  + Giữ nguyên phần đồ thị hàm số \(y=f(x)\) phía trên trục Ox.

  + Lấy đối xứng qua trục Ox phần đồ thị hàm số \(y=f(x)\) phía dưới trục Ox và xóa phần đồ thị hàm số \(y=f(x)\) nằm dưới trục Ox đi, ta được đồ thị hàm số \(y=\left |f(x) \right |.\)

  Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=\left | f(x) \right |\) và đường thẳng y= m

  Ta thấy số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = m  bằng 4 khi 0 < m < 4.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1