YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  X và Y là hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C6H13NO4.  Khi X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được amin Z, ancol đơn chức T và dung dịch muối của axit cacboxylic E (Z, T, E đều có cùng số nguyên tử cacbon). Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,5 gam Z,  9,2  gam T và dung dịch Q gồm 3 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch Q thu được a gam chất rắn khan M. Phần trăm khối lượng của chất có phân tử khối bé nhất M là 

  • A. 16,33%. 
  • B. 9,15%.  
  • C. 18,30%. 
  • D. 59,82%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X: CH3COOCH2COONH3C2H5: x mol

  Y: X2H5OOC-COONH3C2H5: y mol

  Ta có: y = nC2H5OH = 0,2 và x + y = 0,3

  ⇒ x = 0,1 mol

  Chất rắn trong Q gồm CH3COONa (0,1 mol); HOCH2COONa (0,1 mol), (COONa)2 (0,2 mol)

  ⇒ a = 44,8 (g) ⇒ %m 18,3%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON