YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Thủy phân X và Y trong dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa hai chất hữu cơ tương ứng là Z và T. Đem Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được E. Lấy E tác dụng với dung dịch NaOH thu được T. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y có thể lần lượt là 

  • A. HCOOCH=C(CH3)-CH3 và CH2=C(CH3)COOCH3.  
  • B. CH3COOCH2-CH=CH2 và CH3-COOCH=CH-CH3
  • C. CH2=CH-COOC2H5 và CH3-COOCH=CH-CH3
  • D. CH3-COOCH=CH-CH3 và C2H5-COOCH=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Z có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 ⇒ Z có nhóm -CHO hoặc HCOO-

  Khi cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu được T ⇒ Z là anđehit và Z, T có cùng số nguyên tử C.

  Dựa vào đáp án suy ra X, Y lần lượt là CH3-COOCH=CH-CH3 và C2H5-COOCH=CH2.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON