YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:  
    (a) Nung nóng KNO3.          
    (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).  
    (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.      
    (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2.  
    (e) Cho Si vào dung dịch NaOH. 
  Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) KNO3 → KNO2 + O2

  (b) 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

  (c) Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

  (d) Không phản ứng

  (e) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON