YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58). Trộn m gam X với 0,52 gam stiren thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Mặt khác, toàn bộ lượng Y trên làm mất màu tối đa a gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

  • A. 4,8.  
  • B. 16,0.  
  • C. 56,0. 
  • D. 8,0. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lượng CO2 và H2O khi đốt cháy X lần lượt là 0,06 mol và 0,03.

  Nhận thấy: nC = nH  và 26 < MX < 58 ⇒ X là C4H4 (3π)

  Khi cho Y tác dung với Br2 thì: nBr2 = 0,015.3 + 0,005.1 = 0,05 mol ⇒ m = 8 (g)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON