ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất béo Y. Đem toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, rồi thu lấy toàn bộ muối sau phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  • A. 145.  
  • B. 150. 
  • C. 155
  • D. 160

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất X có 57 nguyên tử C trong phân tử ⇒ nX = nCO2 : 57 =  0,16 mol

  Khi hidro hoá hoàn toàn X thu được Y là C57H110O6 (tristearin), thuỷ phân Y thu được C17H35COONa

  BTNT (H) :  2nH2O =  35nY =  35.3nX ⇒ nH2O =  8,4 mol ⇒ m = 151,2 (g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75364

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF