AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vốn gen của quần thể là: 

  • A. tất cả các gen trong nhân tế bào của cá thể trong quần thể.
  • B. toàn bộ các alen của tất cả các gen trong nhân tế bào.
  • C. tất cả các kiểu gen của quần thể.
  • D.  toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>