AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì? 

  • A. Số lượng cá thể lai phải lớn.
  • B. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
  • C. Bố và mẹ thuần chủng.
  • D. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>