AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước như thế nào?

  (1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen.

  (2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen.

  (3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau. 

  • A. (3) → (1) → (2).
  • B. (1) → (3) → (2). 
  • C. (1) → (2) → (3).   
  • D.  (2) → (1) → (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>