YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các cây ở thế hệ (P) : 0,2AA : 0,8Aa tự thụ phấn qua 3 thế hệ tạo ra F3. Sau đó cho tất cả các cây F3 giao phấn ngẫu nhiên thu được F4. Thành phần KG của F4 là 

  • A. 0,2AA : 0,8Aa                        
  • B. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.
  • C. 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa.   
  • D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA