YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vốn gen của quần thể là gì?

  • A. Là tập hợp tất cả các alen của các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định
  • B.  Là tập hợp của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định
  • C.  Là tập hợp của tất cả các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định
  • D.  Là tập hợp của tất cả các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tập hợp tất cả các alen của các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định được gọi là vốn gen của quần thể.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON