YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng?

  • A. Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
  • B. Quần thể là một cộng đồng lịch sử phát triển chung
  • C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể
  • D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quần thể là tập hợp các cá thể cùng một loài sinh sống trong một khoảng không gain và thời gian nhất định và có sự sinh sản tạo thế hệ sau.

  → Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON