YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở bò gen A qui định lông đen, gen a quy định lông vàng. Trong một quần thể, bò lông vàng chiếm 9% tổng số cá thể của đàn. Biết quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền. Tìm tần số của gen A và a?

  • A. 0,2 và 0,8
  • B.  0,5 và 0,5
  • C. 0,3 và 0,7
  • D. 0,7 và 0,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  gen A qui định lông đen, gen a quy định lông vàng.

  Bò lông vàng chiếm 9% tổng số cá thể của đàn và quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền

  → a = \( \sqrt {{q^2}} \) = \( \sqrt {0.09} = 0.3 \)

  → A = 1 - q = 1 - 0.3 = 0.7

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON