YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể bao gồm 380 cá thể có kiểu gen AA, 540 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và a trong quần thể trên lần lượt là: 

  • A. 0,40625 và 0,59375
  • B. 0,27 và 0,73
  • C.  0,24846 và 0,75154
  • D.  0,3 và 0,7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  380 cá thể có kiểu gen AA, 540 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa.

  → Tần số kiểu gen của quần thể là:

  23,75%AA : 33,75%Aa : 42,5%aa

  → Tần số alen A: 23,75 + (33,75/2) = 40,625% → a = 100 – 40,625 = 59,375

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON