AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?

  • A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân
  • B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác
  • C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA