YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?

  • A. Hàn gắn vết thương chiến tranh
  • B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa
  • C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước
  • D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA