YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?  

  • A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế
  • B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam
  • C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
  • D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF