AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào sau đây? 

  • A. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất
  • B.  Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai
  • C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung
  • D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA