AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quảng?

  • A. Vì trên gen có các đoạn Okazaki
  • B. Vì gen không liên tục có các đoạn Exon và đoạn Intron xen kẽ nhau
  • C. Vì enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’
  • D. Vì enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’-5’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’-5’ nên trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quảng.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>