YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Vì sao trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quảng?

  • A. Vì trên gen có các đoạn Okazaki
  • B. Vì gen không liên tục có các đoạn Exon và đoạn Intron xen kẽ nhau
  • C. Vì enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’
  • D. Vì enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’-5’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Enzim ADN polymeaza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’-5’ nên trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quảng.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 201

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF