ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

  • A. Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.
  • B. Vùng cấu trúc, vùng mã hóa và vùng kết thúc.
  • C. Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng cấu trúc. 
  • D. Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần: Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

  Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1