YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi codon có thể mã hóa cho nhiều loại aa.
  • B. Với 3 loại nucleotit A, U, G có thể tạo ra 24 loại bộ ba mã hóa aa.
  • C. Tính phổ biến của mã di truyền có nghĩa là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền.
  • D. Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức năng khởi đầu dịch mã và mã hóa axit amin metionin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Sai vì tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi bộ ba mã hóa có thể mã hóa cho nhiều loại aa.
  B. Số bộ ba được tạo ra từ 3 loại nucleotit A, U, G là 33 = 27 bộ ba, trong đó có 3 bộ ba kết thức ⇒ Số bộ ba mã hóa aa là:
  27 – 3 = 24 (bộ ba)
  ⇒ B đúng.
  C. Sai vì tính phổ biến của mã di truyền có trừ một vì ngoại lệ.
  D. Sai vì codon 3’AUG5’ ở cạnh bên vị trí nhận biết đặc hiệu trên mARN mới có chức năng khởi đầu dịch mã, các codon 3’AUG5’ ở vị trí khác trên mARN chỉ có nhiệm vụ mã hóa.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43939

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON