• Câu hỏi:

  Một trong những điểm khác nhau trong quá trình nhân đôi ADN giữa tế bào sinh vật nhân sơ và tế bào sinh vật nhân thực là gì?

  • A. Số lượng các đơn vị nhân đôi
  • B. Nguyên tắc nhân đôi
  • C. Nguyên liệu dùng để tổng hợp
  • D. Chiều tổng hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC