ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

  • A. Nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X
  • B. Nguyên tắc bán bảo toàn
  • C. Nguyên tắc bổ sung A-U, G-X
  • D. Đáp án A và B
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo những nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1