YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

  • A. Nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X
  • B. Nguyên tắc bán bảo toàn
  • C. Nguyên tắc bổ sung A-U, G-X
  • D. Đáp án A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo những nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF