YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Liên Xô phải đẩy mạnh khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vì muốn 

  • A. cạnh tranh vị thế cường quốc với Mĩ. 
  • B. vượt qua thế bao vây, cấm vận của chủ nghĩa phát xít. 
  • C. chạy đua vũ trang với Mĩ nhằm duy trì trật tự thế giới “hai cực”. 
  • D. khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON