YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, nhân dân ta đã giành được chính quyền từ 

  • A. Phát xít Nhật và phong kiến tay sai. 
  • B. phong kiến. 
  • C. phát xít Nhật. 
  • D. Pháp – Nhật và phong kiến tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98095

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON