YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là 

  • A. cách mạng vô sản. 
  • B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. 
  • C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 
  • D. cách mạng văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON