YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào dưới đây bước đầu chứng tỏ sự đúng đắn trong chủ trương của Đảng tại Hội nghị lần thứ 15 (1959) là chuyển từ đấu tranh chính trị, hòa bình sang sử dụng bạo lực cách mạng? 

  • A. Vạn Tường. 
  • B. Ấp Bắc. 
  • C. Bình Giã. 
  • D. Đồng Khởi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98077

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON