YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với xã hội Việt Nam là

  • A. giai cấp công nhân thất nghiệp, đời sống một bộ phận đói khổ. 
  • B. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. 
  • C. giai cấp tư sản bị phá sản, đời sống của họ khó khăn.
  • D. xã hội phân hóa sâu sắc thành các tầng lớp giàu nghèo khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98099

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON