AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vào thời kì cuối của giai đoạn ra hoa, tạo quả nên bón phân gì là thích hợp nhất ? 

  • A. Kali
  • B. Đạm
  • C. Photpho 
  • D. Phân hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ưu tiên bón N, P vào thời kì đầu, K vào thời kì cuối của giai đoạn ra hoa, tạo quả.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>