• Câu hỏi:

  Làm cỏ, vun xới có tác dụng gì đối với cây trồng ?

  • A. Diệt cỏ dại
  • B. Làm mất nơi ẩn náu của sâu bệnh
  • C. Làm cho đất tơi xốp
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Làm cỏ, vun xới: Để diệt cỏ dại, làm mất nơi ẩn náu của sâu bệnh, làm cho đất tơi xốp.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC