• Câu hỏi:

  Vai trò của nước đối với sự sinh trưởng ,phát triển của cây ăn quả ? 

  • A. Hòa tan chất dinh dưỡng trong đất
  • B. Tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng trong cây
  • C. Giữ ẩm cho đất.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nước: hòa tan chất dinh dưỡng trong đất để cây hút được dễ dàng, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng trong cây và giữ ẩm cho đất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC