AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ ẩm không khí cần để cây ăn quả sinh trưởng và phát triển là : 

  • A. 60- 70%.
  • B. 80- 90%.
  • C. 70- 80%.
  • D. 85- 95%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Độ ẩm không khí: 80- 90%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>