AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhuỵ phát triển, nhị không phát triển là đặc điểm của hoa : 

  • A. Hoa đực
  • B. Hoa cái
  • C. Hoa lưỡng tính
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Hoa cái: Nhuỵ phát triển, nhị không phát triển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>