ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Vận tốc máu là áp lực của máu tác động lên thành mạch.
  • B. Hệ tuần hoàn của động vật gồm 2 thành phần là tim và hệ mạch
  • C. Huyết áp tâm trương được đo ứng với lúc tim giãn và có giá trị lớn nhất.
  • D. Dịch tuần hoàn gồm máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  : Đáp án D

  Ý A sai vì áp lực của máu lên thành mạch là huyết áp

  Ý C sai vì huyết áp tâm trương được đo ứng với lúc tim giãn và có giá trị thấp nhất

  Thành phần của hệ tuần hoàn gồm có tim, hệ mạch và dịch tuần hoàn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29242

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON