YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về đột biến đảo đoạn ?

  • A. Đột biến đảo đoạn có thể làm cho một gen nào đó đang hoạt động trở nên không hoạt động.
  • B. Đột biến đảo đoạn có thể dẫn đến làm phát sinh loài mới.
  • C. Đột biến đảo đoạn có thể xảy ra ở dộng vật và thực vật
  • D. Đột biến đảo đoạn có thể làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phát biểu sai là D, đảo đoạn không làm thay đổi chiều dài NST

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON