ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quá trình hình thành loài mới, những phát biểu nào sau đây đúng?

  (1) Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

  (2) Cách li địa lý sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thề dẫn đến hình thành loài mới.

  (3) Cách li địa lý luôn dẫn đến hình thành loài mới.

  (4) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở động vật.

  (5) Hình thành loài bằng cách li địa lý xảy ra một cách chậm chạp, qua nhiêu giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

  (6) Cách li địa lý luôn dẫn đến hình thành cách li sinh sản.

  • A. (2), (4)           
  • B. (1),(5)           
  • C. (3), (6)              
  • D. (3),(4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu đúng là (1)(5)

  Các hình thức cách ly không tạo ra kiểu gen mới, cách ly địa lý không thể dẫn đến hình thành loài mới mà chỉ có cách ly sinh sản mới hình thành loài mới,  

  Ý (4) sai vì lai xa và đa bội hóa chủ yếu ở thực vật

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON